Tumare Darshan

Deva Premal & Miten.8Deva Premal

The Essence

Tumare darshan ki bela 
Ye mausam ras rachane ka 
-Bis-

Liye ullas ki sanse 
Samay masti me jine ka 
-Bis-